Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/6, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.

Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhân tố tích cực ở các địa phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Mai Văn Chính, năm 2022 là năm thứ hai triển khai nghị quyết XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác phòng chống dịch Covid-19 của 21 tỉnh, thành phố phía Nam được thực hiện quyết liệt. Đến nay đã kiểm soát được dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ quốc phòng - an ninh và tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong khu vực đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời tham mưu cấp uỷ đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo với tinh thần chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó có các công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Qua triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhân tố tích cực ở các địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị các địa phương thảo luận các nội dung trọng tâm, chia sẻ những việc làm được, những bất cập cũng như nguyên nhân và có đề xuất để Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, có giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các tỉnh bạn đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng TPHCM trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Cùng với đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 về công tác xây dựng Đảng là: “Đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên".

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chào mừng hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chào mừng hội nghị

Trong đó, TPHCM xác định các giải pháp trọng tâm là: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; tăng cường tập hợp và phát huy nguồn lực, sức mạnh của Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, ý chí tự cường, đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển thành phố, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Để đạt được kết quả trên, công tác xây dựng Đảng có vai trò hết sức quan trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TPHCM.” - đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, nhất là quý I/2022, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức xây dựng Đảng, các ban tổ chức tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, có một số kết quả nổi bật là: Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng Đồng chí Nguyễn Xuân Liết báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng

Bên cạnh đó, toàn ngành đã tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Chung tay phối hợp xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai.

Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo