Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Cán bộ Công đoàn TPHCM học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 5

Cán bộ Công đoàn TPHCM học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/9, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 400 cán bộ Công đoàn các cấp.

Đến dự có Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Trần Thị Diệu Thuý; Thành ủy viên, Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP Trần Hoàng Ngân.

Tại hội nghị, các cán bộ Công đoàn được nghe các chuyên đề như Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và những vấn đề liên quan đến vai trò, thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Chương trình nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn chuyên trách nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo