Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Cần Giờ: Xây dựng “Thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thượng tá Châu Văn Go, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện trao đổi tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/6, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2024. Đồng chí Võ Hữu Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Nỗ lực thực hiện công tác phòng thủ, những năm qua, Ban Chỉ đạo KVPT huyện đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Quân đội về xây dựng KVPT; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 21/2019/NĐ-CP. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp nhận thức sâu sắc và nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện ở các, cơ quan, đơn vị.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo KVPT huyện còn tập trung công tác bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ huyện.

UBND huyện còn thường xuyên khảo sát, rà soát các công trình phòng thủ trên địa bàn; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch về quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ bờ biển, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hệ thống kế hoạch B phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, đánh giá, nhận định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rà soát, bổ sung các phương án, bảo vệ những mục tiêu quan trọng; tổng hợp, nghiên cứu, dự báo toàn diện, chính xác tình hình, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cấp ủy, lãnh đạo các cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Võ Hữu Thắng trao giấy khen đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc Đồng chí Võ Hữu Thắng trao giấy khen đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Hữu Thắng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, linh hoạt; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách của Đảng, Nhà nước; trong đó chú trọng đẩy mạnh xây dựng “Thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Minh Châu

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo