Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Câu hỏi 11

Hỏi: Hiện nay, phát sinh những trường hợp thân nhân của cán bộ, đảng viên, quần chúng kết nạp vào Đảng làm việc theo thời vụ, không ổn định (hợp đồng ngắn hạn) tại các công ty nước ngoài đóng tại các khu công nghiệp trên địa bàn trong tỉnh hoặc tỉnh khác. Những trường hợp này có phải thẩm tra xác minh liên quan đến yếu tố nước ngoài không? Hay chỉ thẩm tra xác minh đối với những trường hợp có thân nhân làm việc dài hạn, ổn định cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời

Việc thẩm tra, xác minh đối với các thân nhân của người được xem xét kết nạp vào Đảng thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Khi thực hiện công tác thẩm tra, xác minh đối với thân nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng đang được xem xét kết nạp vào Đảng (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ, người nuôi dưỡng trực tiếp; vợ, chồng, con) đang làm việc cho các công ty nước ngoài trên địa bàn tỉnh hoặc tỉnh khác, kể cả ngắn hạn hay dài hạn thì được tiến hành thông qua cấp ủy, chính quyền, chức năng tại nơi đối tượng xác minh cư trú, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam; không phải xác minh như các trường hợp đang ở nước ngoài.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo