Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Cập nhật 14:41 13-12-2019

Dự kiến tháng 1/2020 sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019 vừa kết thúc, trải qua gần 3 ngày thi, các thí sinh đã hoàn tất 2 vòng thi. Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM thông tin thêm đến bạn đọc quan tâm, về quy định người trúng tuyển cũng như thời gian dự kiến công bố kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể 2019.

Cập nhật 09:38 09-12-2019

Trên 1.000 thí sinh thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/12, tại Học viện Cán bộ TPHCM đã khai mạc Kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TP, Chủ tịch Hội đồng thi; Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ TP, Phó Chủ tịch Hội đồng thi; Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Cập nhật 10:12 06-12-2019

Danh sách thí sinh thi tuyển công chức 2019 phân theo ca thi, phòng thi và phòng máy tính

(Thanhuytphcm.vn) – Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019 ngày 6/12 đã ra thông báo về danh sách thí sinh dự thi phân theo ca thi, phòng thi và phòng máy tính.

Cập nhật 18:01 02-12-2019

Tài liệu tham khảo thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019 ngày 2/12 đã ra thông báo về nội dung tài liệu tham khảo thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể Thành phố 2019.

Cập nhật 12:30 29-11-2019

TPHCM: 1.060 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019 vừa ra thông báo triệu tập 1.060 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019.

Cập nhật 15:45 20-11-2019

Cuối tháng 11/2019 khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa có công văn đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị của TP triển khai thông báo về tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp đến các cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời đăng ký (nếu có nhu cầu).

Cập nhật 20:39 07-10-2019

Hỏi - đáp kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Vừa qua, sau khi thông tin về kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019 được đăng trên Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM, đã có nhiều bạn đọc quan tâm, tìm hiểu, đồng thời đặt câu hỏi xung quanh nội dung tuyển dụng, thông qua Ban Tổ chức cuộc thi, Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM gửi đến bạn đọc giải đáp một số thắc mắc như sau:

Cập nhật 23:29 12-01-2019

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Câu 1

Hỏi: Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị có xác định một số nội dung thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Trung ương, được hiểu là đợi Trung ương có hướng dẫn mới thực hiện hay chủ động thực hiện theo định hướng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra? Đồng thời, việc thực hiện thí điểm này chỉ các địa phương được Trung ương lựa chọn mới thực hiện hay các địa phương chủ động thực hiện.

Cập nhật 23:27 12-01-2019

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Câu 2

Hỏi: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị có yêu cầu các địa phương chủ động kiện toàn, sắp xếp một số cơ quan trong hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Song, nếu địa phương tiến hành khác với Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy sau này Trung ương ban hành thì xử lý như thế nào.

Cập nhật 23:26 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 1

Hỏi: Đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên (hiện nay các bộ, ngành quy định tiêu chuẩn chức danh không thống nhất; có ngành không có quy định) để thống nhất trong tổ chức thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thời gian vừa qua.

Cập nhật 23:25 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 2

Hỏi: Khoản 5, Điều 14, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị có quy định: “Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn”, đề nghị nghiên cứu thêm quy định “không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” được nêu tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Cập nhật 23:23 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 3

Hỏi: Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị có quy định: 1) Ở bước 4, tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt không có quy định nguyên tắc lựa chọn trên tỷ lệ số phiếu như ở các bước khác. 2) Ở bước 5, tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự có quy định: “Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn, giới thiệu bổ nhiệm”. Đề nghị có hướng dẫn bổ sung.

Cập nhật 23:22 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 4

Hỏi: Tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch và tiêu chuẩn khi đề bạt, bố trí cán bộ có điểm gì khác nhau?

Cập nhật 23:21 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 5

Hỏi: Để có đầy đủ cơ sở tham mưu công tác cán bộ, đề nghị hướng dẫn rõ việc quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với cán bộ, công chức có liên đới trách nhiệm đến tập thể bị kỷ luật. Các văn bản hiện nay chỉ điều chỉnh đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian bị kỷ luật thì không được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; chưa đề cập đến việc tập thể bị kỷ luật có liên quan đến việc quy hoạch, bổ nhiệm cá nhân trong tập thể đó.

12

Thông báo