Chủ Nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Cập nhật 11:06 03-02-2021

Câu hỏi 13

Hỏi: Quần chúng Nguyễn Văn A bị ra quyết định hủy quyết định kết nạp Đảng viên sai quy định. Sau này quần chúng Nguyễn Văn A tiếp tục phấn đấu vào Đảng thì trường hợp của quần chúng sẽ là "kết nạp vào Đảng" hay "kết nạp lại vào Đảng"? Có 2 ý kiến cho rằng:

Cập nhật 20:04 26-11-2020

Câu hỏi 12

Hỏi: Khi thực hiện Hướng dẫn tại Công văn số 11544 -CV/BTCTW, ngày 02/6/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài, việc thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài là vấn đề khó và cần có thời gian. Tuy nhiên tại Khoản 6, Điều 2. Chương II Hướng dẫn số 19- HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương: “khi thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) nếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị đã quá 06 tháng thì cấp ủy có thẩm quyền phải kết luận bổ sung những vấn đề về tiêu chuẩn chính trị phát sinh từ thời điểm kết thuận trước đó”. Nếu trường hợp cán bộ, đảng viên đã được kết luận về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có kết luận về thái độ chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài đã quá 6 tháng, nay thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) không nhất thiết phải tiến hành thẩm tra, xác minh bổ sung nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài được hay không?

Cập nhật 20:03 26-11-2020

Câu hỏi 11

Hỏi: Hiện nay, phát sinh những trường hợp thân nhân của cán bộ, đảng viên, quần chúng kết nạp vào Đảng làm việc theo thời vụ, không ổn định (hợp đồng ngắn hạn) tại các công ty nước ngoài đóng tại các khu công nghiệp trên địa bàn trong tỉnh hoặc tỉnh khác. Những trường hợp này có phải thẩm tra xác minh liên quan đến yếu tố nước ngoài không? Hay chỉ thẩm tra xác minh đối với những trường hợp có thân nhân làm việc dài hạn, ổn định cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam?

Cập nhật 20:02 26-11-2020

Câu hỏi 10

Hỏi: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú?

Cập nhật 20:00 26-11-2020

Câu hỏi 9

Hỏi: Tại Điểm 3, Điều 3, Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị có ghi “người địa phương được hiểu là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở địa phương đó hoặc là người đã học tập, công tác từ 20 năm trở lên ở địa phương đó”.

Cập nhật 19:57 26-11-2020

Câu hỏi 8

Hỏi: Chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ được giao thực hiện đồng thời 2 chức danh lãnh đạo, quản lý.

Cập nhật 19:55 26-11-2020

Câu hỏi 7

Hỏi: Đại hội Đảng bộ tỉnh A dự kiến diễn ra vào các ngày 15, 16, 17 tháng 10 năm 2020. Đồng chí B, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sinh tháng 01/1963, đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW, tỉnh dự kiến đồng chí B sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo HĐND tỉnh vào phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND sau đại hội và tiến hành các thủ tục nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Cập nhật 19:27 26-11-2020

Câu hỏi 6

Hỏi: Ngày 26/09/2020 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC “về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019”, tại Điểm 1 có nêu:

Cập nhật 19:23 26-11-2020

Câu hỏi 5

Hỏi: Đồng chí Nguyễn Văn A, là cán bộ được bầu cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện nhiệm kỳ 2012-2017 (quyết định chuẩn y vào ngày 03-12-2014); đồng chí được tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022 (quyết định chuẩn y vào ngày 30/6/2017). Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị cho đồng chí Nguyễn Văn A được hưởng thêm 5% mức lương chuẩn theo chức danh đảm nhiệm.

Cập nhật 19:21 26-11-2020

Câu hỏi 4

Hỏi: Quần chúng Nguyễn Văn A, năm 2017 được chi bộ tổ dân phố B, Đảng uỷ phường X đề nghị cấp uỷ cấp quận xem xét, quyết định kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, đến năm 2018 làm thủ tục chuyển công nhận đảng viên chính thức phát hiện đồng chí A kết nạp vào Đảng không đúng thẩm quyền và cấp uỷ quận đó đã huỷ quyết định kết nạp vào Đảng. Đến nay, tổ chức đảng cơ quan đồng chí A đang công tác làm thủ tục đề nghị kết đồng chí A vào Đảng thì cấp uỷ cấp trên cơ sở có phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy như đối với các trường hợp kết nạp lại vào Đảng hay không?

Cập nhật 19:19 26-11-2020

Câu hỏi 3
Hỏi: Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng có nêu: “Những địa phương đã thành lập chi bộ quân sự xã và qua thực tiễn hoạt động thấy thật sự có tác dụng, phát huy hiệu quả thì duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với những địa phương chưa thành lập chi bộ quân sự xã, tiếp tục nghiên cứu, nếu thấy cần thiết thì thành lập hoặc tổ chức làm thí điểm”. Song ngày 05/11/2017, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam có Công văn số 2069/CV-QĐ đề nghị các địa phương quan tâm thành lập chi bộ quân sự xã.
Cập nhật 17:04 04-09-2020

Câu hỏi 2
Hỏi: Đề nghị thống nhất việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm theo Quyết định 286-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị, Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, tạo thuận lợi cho công tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức và đảng viên (hiện nay cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện cả 3 văn bản trên).
 
Cập nhật 17:01 04-09-2020

Câu hỏi 1

Hỏi: Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định: “Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên... Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng... Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần”. Mục 19.3, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về thi hành Điều lệ Đảng” có quy định: “Chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên chia thành nhiều tổ đảng... Tổ đảng sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần”.

Cập nhật 20:39 07-10-2019

Hỏi - đáp kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Vừa qua, sau khi thông tin về kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019 được đăng trên Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM, đã có nhiều bạn đọc quan tâm, tìm hiểu, đồng thời đặt câu hỏi xung quanh nội dung tuyển dụng, thông qua Ban Tổ chức cuộc thi, Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM gửi đến bạn đọc giải đáp một số thắc mắc như sau:

Cập nhật 23:29 12-01-2019

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Câu 1

Hỏi: Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị có xác định một số nội dung thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Trung ương, được hiểu là đợi Trung ương có hướng dẫn mới thực hiện hay chủ động thực hiện theo định hướng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra? Đồng thời, việc thực hiện thí điểm này chỉ các địa phương được Trung ương lựa chọn mới thực hiện hay các địa phương chủ động thực hiện.

Thông báo