Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Cập nhật 14:51 04-05-2022

Đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 4/5, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã có công văn số 3591-CV/BTCTU về đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP; Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Cập nhật 14:13 10-09-2021

Câu hỏi 18

Hỏi: Ban Bí thư đã có Quy định 208-QĐ/TW và Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn 05-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện. Theo đó, Trung tâm chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, có giám đốc do Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm, một số phó giám đốc và một số giảng viên chuyên trách. Trong khi đó, với tư cách là một đơn vị độc lập, Trung tâm chính trị cấp huyện cần có một số vị trí việc làm như: kế toán, giáo vụ, thư viện,…nhưng chưa có trong quy định, hướng dẫn.

Cập nhật 14:10 10-09-2021

Câu hỏi 17

Hỏi: Quần chúng làm hồ sơ xin vào Đảng, có cha đi thăm con làm ăn ở nước ngoài kết hợp với đi du lịch 10 tháng (đã về nước), vậy khi thẩm tra lý lịch xin vào Đảng của quần chúng có cần thẩm tra thời gian cha đi du lịch ở nước ngoài không?

Cập nhật 14:09 10-09-2021

Câu hỏi 16

Hỏi: Tại Điểm 10 (10.3.a) Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, có quy định: “Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó”.

Cập nhật 14:07 10-09-2021

Câu hỏi 15

Hỏi: Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tại Bước 1 Điểm 2  Mục II có quy định: “ Chi bộ họp, thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng đảng viên dự kiến cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Đảng viên nào có hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng; báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo.”

Cập nhật 14:04 10-09-2021

Câu hỏi 14

Hỏi: Khi hướng dẫn quần chúng ưu tú khai lý lịch của người xin vào Đảng, nội dung khai quê quán trong Hướng dẫn số 09-HD/TW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương có ghi: “Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ)”. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh ở một số giai đoạn không có mục khai quê quán. Như vậy, quần chúng khi khai lý lịch xin vào Đảng thì có được sử dụng các loại giấy tờ khác như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu ... để khai quê quán hay không?

 
Cập nhật 11:06 03-02-2021

Câu hỏi 13

Hỏi: Quần chúng Nguyễn Văn A bị ra quyết định hủy quyết định kết nạp Đảng viên sai quy định. Sau này quần chúng Nguyễn Văn A tiếp tục phấn đấu vào Đảng thì trường hợp của quần chúng sẽ là "kết nạp vào Đảng" hay "kết nạp lại vào Đảng"? Có 2 ý kiến cho rằng:

Cập nhật 20:04 26-11-2020

Câu hỏi 12

Hỏi: Khi thực hiện Hướng dẫn tại Công văn số 11544 -CV/BTCTW, ngày 02/6/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài, việc thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài là vấn đề khó và cần có thời gian. Tuy nhiên tại Khoản 6, Điều 2. Chương II Hướng dẫn số 19- HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương: “khi thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) nếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị đã quá 06 tháng thì cấp ủy có thẩm quyền phải kết luận bổ sung những vấn đề về tiêu chuẩn chính trị phát sinh từ thời điểm kết thuận trước đó”. Nếu trường hợp cán bộ, đảng viên đã được kết luận về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có kết luận về thái độ chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài đã quá 6 tháng, nay thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) không nhất thiết phải tiến hành thẩm tra, xác minh bổ sung nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài được hay không?

Cập nhật 20:03 26-11-2020

Câu hỏi 11

Hỏi: Hiện nay, phát sinh những trường hợp thân nhân của cán bộ, đảng viên, quần chúng kết nạp vào Đảng làm việc theo thời vụ, không ổn định (hợp đồng ngắn hạn) tại các công ty nước ngoài đóng tại các khu công nghiệp trên địa bàn trong tỉnh hoặc tỉnh khác. Những trường hợp này có phải thẩm tra xác minh liên quan đến yếu tố nước ngoài không? Hay chỉ thẩm tra xác minh đối với những trường hợp có thân nhân làm việc dài hạn, ổn định cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam?

Cập nhật 20:02 26-11-2020

Câu hỏi 10

Hỏi: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú?

Cập nhật 20:00 26-11-2020

Câu hỏi 9

Hỏi: Tại Điểm 3, Điều 3, Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị có ghi “người địa phương được hiểu là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở địa phương đó hoặc là người đã học tập, công tác từ 20 năm trở lên ở địa phương đó”.

Cập nhật 19:57 26-11-2020

Câu hỏi 8

Hỏi: Chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ được giao thực hiện đồng thời 2 chức danh lãnh đạo, quản lý.

Cập nhật 19:55 26-11-2020

Câu hỏi 7

Hỏi: Đại hội Đảng bộ tỉnh A dự kiến diễn ra vào các ngày 15, 16, 17 tháng 10 năm 2020. Đồng chí B, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sinh tháng 01/1963, đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW, tỉnh dự kiến đồng chí B sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo HĐND tỉnh vào phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND sau đại hội và tiến hành các thủ tục nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Cập nhật 19:27 26-11-2020

Câu hỏi 6

Hỏi: Ngày 26/09/2020 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC “về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019”, tại Điểm 1 có nêu:

Cập nhật 19:23 26-11-2020

Câu hỏi 5

Hỏi: Đồng chí Nguyễn Văn A, là cán bộ được bầu cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện nhiệm kỳ 2012-2017 (quyết định chuẩn y vào ngày 03-12-2014); đồng chí được tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022 (quyết định chuẩn y vào ngày 30/6/2017). Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị cho đồng chí Nguyễn Văn A được hưởng thêm 5% mức lương chuẩn theo chức danh đảm nhiệm.

Thông báo