Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 7

Hỏi: Đại hội Đảng bộ tỉnh A dự kiến diễn ra vào các ngày 15, 16, 17 tháng 10 năm 2020. Đồng chí B, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sinh tháng 01/1963, đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW, tỉnh dự kiến đồng chí B sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo HĐND tỉnh vào phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND sau đại hội và tiến hành các thủ tục nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử căn cứ vào Hướng dẫn 27-HD/BTCTW, ngày 20/12/2013 của Ban Tổ chức Trung ương: “Thực hiện từ trước ngày Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội của cấp mình là 3 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội (bầu cử) của cấp cán bộ thôi tái cử”.

Như vậy, trường hợp đồng chí B có được thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP sau khi phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND tỉnh, dự kiến cuối tháng 12/2020?

Trả lời

Khoản 6, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị có quy định về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy nhưng không tham gia cấp ủy khóa mới, thì ở cấp tỉnh: “Đối với chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, nếu nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu Hội đồng nhân dân thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ 2016-2021".

Theo đó, các đồng chí cấp ủy đồng thời là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân nhân thì sẽ nghỉ hưu để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngay sau khi có quyết định bãi nhiệm của cấp có thẩm quyền.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo