Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Câu hỏi 10

Hỏi: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú?

Trả lời

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo