Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Câu hỏi 14

Hỏi: Khi hướng dẫn quần chúng ưu tú khai lý lịch của người xin vào Đảng, nội dung khai quê quán trong Hướng dẫn số 09-HD/TW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương có ghi: “Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ)”. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh ở một số giai đoạn không có mục khai quê quán. Như vậy, quần chúng khi khai lý lịch xin vào Đảng thì có được sử dụng các loại giấy tờ khác như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu ... để khai quê quán hay không?

 

Trả lời: Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên (tại Điểm 1.3), mục khai “quê quán” trong giấy khai sinh ở một số giai đoạn không có mục khai quê quán thì quần chúng khi khai lý lịch xin vào Đảng có thể khai quê quán theo thông tin trong các giấy tờ có giá trị pháp lý như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo