Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Câu hỏi 9

Hỏi: Tại Điểm 3, Điều 3, Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị có ghi “người địa phương được hiểu là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở địa phương đó hoặc là người đã học tập, công tác từ 20 năm trở lên ở địa phương đó”.

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A sinh ra, lớn lên, trưởng thành và cư trú tại huyện B, tuy nhiên đồng chí hiện công tác tại huyện C (đủ 20 năm). Vậy đồng chí Nguyễn Văn A là người thuộc địa phương nào.

Trả lời

Theo Điểm 3, Điều 3, Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị, các đồng chí đã công tác 20 năm trở lên ở một địa phương thì được xác định là người ở địa phương đó.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo