Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Câu hỏi 17

Hỏi: Quần chúng làm hồ sơ xin vào Đảng, có cha đi thăm con làm ăn ở nước ngoài kết hợp với đi du lịch 10 tháng (đã về nước), vậy khi thẩm tra lý lịch xin vào Đảng của quần chúng có cần thẩm tra thời gian cha đi du lịch ở nước ngoài không?

Trả lời:

Đối với trường hợp quần chúng làm hồ sơ xin vào Đảng, có cha đi thăm con làm ăn ở nước ngoài kết hợp đi du lịch 10 tháng hiện nay đã về nước thì việc thẩm tra thực hiện như sau:

Nếu cha của quần chúng là đảng viên thì thực hiện theo quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài;

Nếu cha của quần chúng không là đảng viên thì căn cứ theo Điểm 3.4c, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để cấp ủy có thẩm quyền đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo