Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Số văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
598-KL/TUKết luận số 598-KL/TU ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Kế hoạch quản lý biên chế TPHCM giai đoạn 2022 - 202614-06-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
567-KL/TUKết luận số 567-KL/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”05-05-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
558-KL/TUKết luận số 558-KL/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 - 202524-04-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
215-KH/TUKế hoạch số 215-KH/TU ngày 12/4/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 40-KL/TW, Quy định số 70-QĐ/TW, Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 4208-CV/BTCTW ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương12-04-2023Thành ủy TPHCM
981-CV/TUCông văn số 981-CV/TU ngày 29/5/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư khóa XIII29-05-2023Thành ủy TPHCM
10-ĐA/TUĐề án số 10-ĐA/TU ngày 24/4/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo24-04-2023Thành ủy TPHCM
953-CV/TUCông văn số 953-CV/TU ngày 15/3/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác quản lý đảng viên; rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên15-03-2023Thành ủy TPHCM
Đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025
03-HD/BTCTUHướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 25/12/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về khung tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền25/12/2020Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
16 - HD/BTCTUHướng dẫn 16 – HD/BTCTU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý25-11-2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
15 - HD/BTCTUHướng dẫn 15 – HD/BTCTU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở(1) và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 202525-11-2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
324-KH/TUKế hoạch 324 - KH/TU ngày 9 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 202509-11-2019Thành ủy TPHCM
6793-CV/BTCTUCông văn số 6793-CV/BTCTU ngày 31/10/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về giới thiệu mô hình mới lên chuyên trang Tổ chức xây dựng Đảng – Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố31/10/2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
Hỏi - đáp kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019
08-QĐi/BTCTU

Quy định 08-QĐi/BTCTU ngày 2 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về quản lý cập nhật, khai thác, dữ liệu thống kê, thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng

2/4/2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Thông báo