Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Đề án số 10-ĐA/TU ngày 24/4/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo

Thông báo