Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 25/12/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về khung tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

Tin khác

Thông báo