Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại gắn với các hoạt động tuyên truyền

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/11, tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Chỉ thị 28). Đến dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thông tin những nội dung trọng tâm về Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị số 28. Để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM…

Cùng đó, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thông tin đối ngoại; mục tiêu, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đẩy mạnh đổi mới công tác thông tin đối ngoại về tư duy, nội dung, phương thức; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thông tin đối ngoại... đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin trong nước; giữ vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam; tăng cường đẩy mạnh đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, tiêu cực xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường thông tin tích cực, khắc phục tình trạng đưa thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam…

Qua hội nghị, hệ thống chính trị Đảng bộ Khối nắm chắc các quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đặc biệt là các đơn vị trường học trong quá trình chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại, chủ động thực hiện công tác thông tin đối ngoại để giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam chính trị ổn định, giàu tiềm năng, luôn nỗ lực vì hợp tác, hòa bình trên thế giới và khu vực, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, giúp thế giới hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo