Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

(Thannhuytphm.vn) – Sáng 23/9, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung và 549 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn TPHCM.

Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đang tập trung triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc Đại hội Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc Đại hội

Bên cạnh đó, hoạt động Công đoàn TP cũng đứng trước nhiều vấn đề mới, đặc biệt là Việt Nam đang trong quá trình thực hiện cam kết các định chế quốc tế, trong đó có những cam kết về lao động, quan hệ lao động ngày càng đa dạng nhưng dự báo cũng sẽ rất phức tạp, yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao, đặt ra cho tổ chức Công đoàn phải đổi mới trong hoạt động; phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng đội ngũ công nhân TP vững mạnh.

Quang cảnh Đại hội Quang cảnh Đại hội

Từ những yêu cầu, nhiệm vụ trên, Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn TP; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XI, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Đồng chí Trần Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đồng chí Trần Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy mong muốn mỗi đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung, đóng góp vào sự thành công của Đại hội, góp phần xây dựng TP và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn TPHCM, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Phối hợp giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM khóa XI Trần Đoàn Trung cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn TP đã nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Hoạt động của phần lớn công đoàn cơ sở được tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh trên cơ sở thương lượng, thấu hiểu lẫn nhau, hạn chế xung đột, mâu thuẫn. Mặc dù giai đoạn vừa qua rất nhiều khó khăn, song tình hình quan hệ lao động trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh những điểm nóng phức tạp kéo dài, lây lan gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Trần Đoàn Trung báo cáo chính trị tại Đại hội Đồng chí Trần Đoàn Trung báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng thời, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một hoạt động được các cấp Công đoàn TP chú trọng thực hiện, có sự chuyển biến tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với việc tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật, bộ luật thì việc tổ chức góp ý, phản biện chuyên sâu đối với các luật, bộ luật liên quan đến lao động, việc làm và quan hệ lao động được đặc biệt quan tâm. Trong đó nổi bật là việc đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ Luật lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật các tổ chức tín dụng.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là chương trình “Phúc lợi đoàn viên”. Đây là chương trình hỗ trợ ý nghĩa, chăm lo kịp thời đời sống đoàn viên, người lao động, tạo sức hấp dẫn, gắn kết của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động được Công đoàn TP tập trung thực hiện thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP. Trong nhiệm kỳ, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã phát huy tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, người lao động giải quyết khó khăn trong cuộc sống thông qua cho vay lãi suất thấp, mở rộng đối tượng được vay vốn, góp phần tích cực phòng, chống tín dụng đen.

Đoàn đại biểu Công nhân, viên chức, lao động TP tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn đại biểu Công nhân, viên chức, lao động TP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đồng chí Trần Đoàn Trung, trong nhiệm kỳ vừa qua, công  tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, với nhiều giảp pháp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong vận động thành lập công đoàn cơ sở theo hướng khuyến khích sự chủ động tham gia của người lao động vào việc thành lập công đoàn cơ sở, hệ thống Công đoàn TP đã hoàn thành 116,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, riêng khu vực ngoài nhà nước đã kết nạp gần 600.000 đoàn viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp công đoàn đã giới thiệu được 97.682 lượt đoàn viên ưu tú, trong đó 6.045 công nhân trực tiếp sản xuất; có 12.832 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó có 630 công nhân trực tiếp sản xuất.

Đồng chí Trần Đoàn Trung cũng cho biết, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn TP đã đề ra 11 nhóm chỉ tiêu. Kết quả, tính đến cuối năm 2022, đã có 9/11 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt, có 2/11 nhóm chỉ tiêu chưa đạt. Đây là sự nỗ lực của các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp vào kết quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP trong nhiệm kỳ qua.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trần Đoàn Trung cho biết, Đại hội đã xác định mục tiêu tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền TP, đóng góp vào phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Trong đó, hàng năm bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên; Hàng năm ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hàng năm ít nhất 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Bên cạnh đó, hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Hàng năm phấn đấu đạt từ 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,98 triệu đoàn viên công đoàn trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đối với chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Trần Đoàn Trung cho biết, Công đoàn TP tập trung triển khai 3 khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam… Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng, triển khai 3 Chương trình trọng tâm của Công đoàn TP, gồm: Chương trình “Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở”; “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”; “Công đoàn TP đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo