Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao Giấy khen tặng các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/2, Quận ủy Quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Bí thư Quận ủy Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng; Chủ tịch UBND Quận 5 Trương Minh Kiều.

Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, trong năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân theo Nghị quyết số 12-NQ/QU, của Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 12. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và thực hành xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng. Công tác dân vận của Đảng được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ quận đến phường; hoạt động của hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến, nâng chất về nội dung và phương thức tổ chức góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Nhân dân ngày càng quan tâm phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Cũng trong năm 2022, UBND quận đã triển khai đầy đủ các nội dung của kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế dần được ổn định, các doanh nghiệp đang dần phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuỗi hệ thống bán lẻ; chợ truyền thống cũng dần được phục hồi, khôi phục hoạt động kinh doanh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận cơ bản được ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp tạo thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư Quận ủy Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng báo cáo tại hội nghị. Bí thư Quận ủy Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng báo cáo tại hội nghị.

Trong năm 2023, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, Quận 5 tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; rà soát quy hoạch, củng cố, kiện toàn nhân sự các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; hoàn tất phê duyệt quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; 2026 – 2031. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tiếp tục giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X; Tập trung công tác phát triển đảng viên để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, chính sách tránh phiền hà cho người dân; Tăng cường đối thoại trực tiếp của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở cơ sở

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân của Đảng bộ Quận 5 trong năm vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Quận 5 tiếp tục quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển TPHCM đến năm 2030 tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận cần tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ để phấn đấu xây dựng khu vực phát triển kinh doanh đặc trưng tại địa bàn quận; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với những bước đột phá trong việc tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ cho dân; phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của tập thể cán bộ công chức, viên chức và đảng viên từ quận đến cơ sở để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023.

Đối với công tác xây dựng Đảng, vận động Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Quận 5 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Quận ủy Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao Giấy khen tặng các tập thể. Bí thư Quận ủy Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao Giấy khen tặng các tập thể.

Đồng thời, quận cần tập trung lãnh đạo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục tập trung đẩy mạnh nâng cao hơn nữa thực hiện phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng bằng chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với những giải pháp, chương trình hành động cho sát thực tiễn để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quận, phường có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự chuyên nghiệp, được quần chúng tín nhiệm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiếp tục quan tâm rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị góp phần chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như những lĩnh vực nổi cộm, có dư luận tại các đơn vị dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; từng đảng viên được phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm để nâng cao chất lượng nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức đảng tại từng đơn vị; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Đối với công tác phát triển đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Quận 5 tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Dịp này, Quận ủy Quận 5 tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành thích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm và biểu dương các Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo