Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Đối thoại văn hóa bàn giải pháp xây dựng TPHCM - Thành phố văn hóa

Lễ hội Áo dài là sự kiện văn hóa đặc biệt được TP tổ chức mỗi tháng Ba hàng năm nhằm hướng tới xây dựng TPHCM là TP văn hóa. (Ảnh: Quốc Thanh)

(Thanhuytphcm.vn) - Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, TPHCM triển khai chương trình Đối thoại văn hóa giữa lãnh đạo TP và nhân dân xoay quanh chủ đề về “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TPHCM - Thành phố văn hóa” trong năm 2020.

Chương trình được tổ chức theo hình thức đối thoại bàn tròn, trao đổi giữa các chuyên gia, các nhà quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, người dân TP với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của TP về các đề xuất, hiến kế, đóng góp các giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa, gắn liền với giao lưu văn hóa thế giới, nâng cao đời sống tinh thần người dân TP, hướng tới xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Năm 2020 là năm TP “đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, chương trình Đối thoại văn hóa thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong việc củng cố một cách nền tảng những phẩm chất của con người TP; khẳng định văn hóa là mục tiêu, động lực tinh thần to lớn có sức mạnh cổ vũ, động viên, đào tạo, rèn luyện con người, là nền tảng bền vững của sự phát triển để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần mỗi tầng lớp nhân dân; nhận thức đúng và đủ về vai trò quan trọng của văn hóa, góp phần phát triển bền vững TP và đất nước.

Chương trình đầu tiên dự kiến tổ chức vào ngày 8/3, được ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) vào 9 giờ Chủ nhật tuần thứ hai đầu quý.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo