Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hồ sơ thi tuyển công chức

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

5. Quyết định số 2085-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

6. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

Người chưa là cán bộ, công chức cấp xã; chưa được tuyển dụng vào biên chế công chức của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện.

III. Thành phần hồ sơ

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh 3x4cm, do người dự tuyển tự khai và được Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi người dự tuyển đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận.

2. Các bản sao có công chứng: Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu hoặc văn bản khác (khi cần thiết).

3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ làm việc do cơ quan y tế có thẩm quyền tuyến quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp đơn dự tuyển.

4. Đơn xin dự tuyển theo mẫu (do người dự tuyển tự viết), trong đó cam kết nếu được tuyển dụng sẽ chấp hành sự phân công của tổ chức và sẽ làm việc ít nhất 5 năm.

5. Các loại giấy tờ để chứng minh là đối tượng ưu tiên (nếu có).

III. Quy trình - Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch tổ chức thi tuyển của Ban Tổ chức Thành ủy.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo