Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn TPHCM.

Theo công văn, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và đời sống của người dân trên địa bàn TP. Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch, HĐND TP đã sớm ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP, trong đó, quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, có cư trú hợp pháp, làm một số công việc bị ảnh hưởng khi TP thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND chưa hoàn tất thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, TP phải tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người lao động tự do bị mất việc ngày càng nhiều, ngoài những đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP đã xuất hiện thêm nhiều trường hợp mới; qua khảo sát và báo cáo của UBND quận, huyện và TP Thủ Đức có 10 nhóm đối tượng cần được quan tâm hỗ trợ.

Trên cơ sở các chế độ hỗ trợ ban hành tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND TP đã ban hành Công văn số 2627/UBND-VX và Công văn số 2799/UBND-VX, trong đó có mở rộng hỗ trợ thêm một số đối tượng đặc thù như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn TP gồm đối tượng và mức hỗ trợ như sau: Tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2 cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do tác động của dịch Covid-19 theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP (kể cả người làm nghề xe ôm truyền thống, xe xích lô chở khách), thời gian hỗ trợ 30 ngày, mức hỗ trợ 1 lần: 50.000 đồng/người/ngày x 30 ngày = 1,5 triệu đồng/người. Mở rộng thêm một số đối tượng, ngoài đối tượng của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP như hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa... gặp khó khăn do dịch Covid-19, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú; mức hỗ trợ 1 lần 1,5 triệu đồng/hộ.

Nhằm đảm bảo việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân và người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 theo quy định, UBND TP đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn đối với chế độ hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của TP tại Công văn số 2627/UBND-VX và Công văn số 2799/UBND-VX có đảm bảo cơ sở pháp lý theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo