Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Huyện Nhà Bè: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập

Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 7/3, UBND huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Hồng Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện phối hợp với các hội, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong hội viên và nhân dân về nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Thông qua các hoạt động đã tác động đến ý thức và hiểu biết hơn về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập của người dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, qua các hội nghị, hội thảo, mạng internet... Qua kết quả đánh giá Cộng đồng xã hội học tập, có 7/7 xã, thị trấn được xếp loại tốt; 7/7 Trung tâm học tập cộng đồng xếp loại tốt; có 505/511 công dân được công nhận danh hiệu Công dân học tập, đạt tỷ lệ 98,82%.

Việc tổ chức các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cũng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đánh giá, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục/THPT theo mức chuẩn của Thành phố. Toàn huyện hiện có 29.885/29.885 người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi biết chữ, đạt 100%; có 67.429/67.429 người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ, đạt 100%; huyện đạt xóa mù chữ mức độ 2.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập. Tổ chức tốt các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tập trung nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu suất đào tạo; Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của huyện. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, ý thức, thái độ về học tập và rèn luyện của học sinh. Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện thực hiện chế độ giao ban định kỳ và đột xuất với Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, thị trấn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong việc vận động, tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đồng chí Lê Thị Anh Thư cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên phân công và tổ chức các đợt kiểm tra tại các xã, thị trấn, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các biện pháp hiệu quả cho từng đơn vị. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ phát triển sự nghiệp trong giai đoạn mới. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực của toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện…

Dịp này, UBND huyện đã tuyên dương 16 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo