Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Khắc phục ngay các điểm yếu, cải thiện Chỉ số PCI trong năm 2022

TPHCM vừa ban hành kế hoạch cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM năm 2022.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu khắc phục ngay các điểm yếu, cải thiện Chỉ số PCI trong năm 2022, tạo sự thay đổi tích cực, rõ nét hơn về môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của TP và đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; phấn đấu đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt.

Đồng thời, hướng đến mục tiêu năm 2025 đưa TP trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra một số giải pháp. Trong đó, TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quán triệt nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PCI của TP; tập trung lãnh đạo xây dụng các thể chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế và chủ trương, nghị quyết của Đảng; tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI của TP và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng thời, để cải thiện Chỉ số PCI của TP, cần có các giải pháp tổng thể, mạnh mẽ hơn tập trung vào mục tiêu cải thiện và khắc phục: Cải thiện các chỉ số TP đang làm tốt để tốt hơn nữa; khắc phục các chỉ số còn hạn chế, dưới điểm trung bình của cả nước; đặc biệt chú ý các chỉ số có trọng số lớn trong điểm tổng hợp PCI. Các giải pháp cải thiện và khắc phục Chỉ số PCI phải được triển khai và thực hiện ngay trong toàn hệ thống chính quyền các cấp từ TP đến các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Kết quả Chỉ số PCI có cải thiện hay không phụ thuộc vào quyết tâm hành động của người đứng đầu các đơn vị và của từng cán bộ công chức, nhất là cán bộ công chức tại các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp. Do đó, từng cơ quan, đơn vị cần quán triệt để toàn thể cán bộ, công chức nắm bắt và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch cải thiện và khắc phục những chỉ số thành phần PCI, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, thực chất, các công việc cần làm ngay mang lại hiệu quả rõ ràng, thiết thực cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của TP trong năm 2022.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo