Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Khai thác sử dụng hiệu quả lòng đường, hè phố

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả lòng đường, hè phố.

Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, trong quá trình phối hợp các đơn vị rà soát, ban hành danh mục sử dụng tạm thời một phần hè phố ngoài mục đích giao thông, Sở ghi nhận tình trạng bố trí các công trình bên trên hè phố còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, gây ảnh hưởng đến người đi bộ (không còn không gian để đi bộ, lối đi bộ không liên tục, thông suốt do gặp chướng ngại bởi cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật,...) dẫn đến việc triển khai các thủ tục nhằm khai thác không gian hè phố theo các quy định nêu trên gặp khó khăn.

Do đó, nhằm đảm bảo lối đi thông suốt cho người đi bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả hè phố để tổ chức các hoạt động ngoài mục đích giao thông, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Viễn thông TPHCM, Sở Xây dựng (Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật), các đơn vị chủ quản các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình thiết yếu đang lắp đặt dưới lòng đường, trên hè phố (điện lực, viễn thông, chiếu sáng, cấp, thoát nước, cây xanh, trụ quảng cáo, tuyên truyền cổ động chính trị...) chủ động phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án tái bố trí, di dời các công trình nổi (ngầm) trên hè phố đến các vị trí phù hợp.

UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện chủ động rà soát các vị trí bố trí công trình trên hè phố không phù hợp để tổng hợp, phối hợp các đơn vị chủ quản ban hành kế hoạch di dời, tái bố trí phù hợp với hiện trạng, nhu cầu quản lý, khai thác vỉa hè và trên hết phải đảm bảo bề rộng vỉa hè tối thiểu 1,5m liên tục, thông suốt dành cho người đi bộ.

UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải trong quá trình xem xét chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, giải quyết hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật cần rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư cập nhật chính xác công trình hiện hữu và có phương án bố trí các công trình bên trên hè phố đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng bộ, phù hợp với hiện trạng khu vực lắp đặt.

Chủ đầu tư công trình thi công trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm rà soát quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để phối hợp thực hiện các giải pháp, phương án xử lý phù hợp đối với tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố bị ảnh hưởng trong quá trình thi công gây ra (trực tiếp hoặc gián tiếp); hoàn trả nguyên trạng hệ thống biển báo, vạch sơn,...trên hè phố sau khi thi công hoàn thành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo