Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/3, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và thông tin thời sự trong nước và quốc tế Quý I năm 2023 cho 800 cán bộ, đảng viên. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Phạm Văn Quốc, Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Trường đại học Nguyễn Huệ - Bộ Quốc phòng đã thông tin về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Những thông tin trên giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy khối, các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giảng viên, sinh viên và người lao động trong Khối nắm những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Thành phố; từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối nhấn mạnh, sau hội nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên của đơn vị. Đồng chí đề nghị cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung nội dung Nghị quyết Trung ương 6 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo