Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Võ Văn Hoan trao tặng bảng đồng của Thành ủy TPHCM cho Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 5/1/2023, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức Đại hội đại biểu HUFO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Mở rộng, tăng cường và phát triển theo chiều sâu

Trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, vì hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế”, HUFO và các tổ chức thành viên đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần năng động, quyết tâm cao.

Mỗi năm, với việc tổ chức hơn 50 sự kiện chính trị - đối ngoại nhân kỷ niệm các Ngày quốc khánh, Ngày độc lập, Ngày chiến thắng của các nước và Việt Nam, Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Đồng thời, tham gia cùng chính quyền TP thẩm định các dự án và khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết hàng trăm triệu USD.

Các hoạt động trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển của HUFO và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại gắn với đấu tranh dư luận trên các diễn đàn trong nước và khu vực, đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện xã hội, … với giá trị ước tính đạt 4 - 5 tỷ đồng mỗi năm.

Vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, HUFO và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều đợt quyên góp hỗ trợ người dân, các lực lượng tuyến đầu, người nước ngoài tại TP… với tổng giá trị ước tính khoảng gần 40 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: mở rộng, tăng cường và phát triển theo chiều sâu các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển với các tổ chức và nhân dân các nước, góp phần làm cho bạn bè quốc tế thêm hiểu biết, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp của nhân dân, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ phát triển của đất nước và TP.

HUFO cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể như: Phát triển 30 chi hội mới, 3 tổ chức thành viên mới và 500 hội viên mới; vận động viện trợ cam kết tương đương 250 triệu USD (50 triệu USD/năm); Phấn đấu đạt Huân chương lao động, phấn đấu kết nạp mới 3 đảng viên tại chi bộ.

Ngoài ra, thực hiện các chương trình đột phá như: đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác và vận động viện trợ phi phi chính phủ nước ngoài; Hỗ trợ hội nhập cộng đồng và tư vấn pháp luật cho cộng động người nước ngoài trên địa bàn TPHCM; thành lập đơn vị Hỗ trợ hoạt động công tác phi chính phủ nước ngoài và hữu nghị Quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga trao tặng Cờ Lưu niệm với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Phương Nga trao tặng Cờ Lưu niệm với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan hoan nghênh và biểu dương những kết quả quan trọng của HUFO và các tổ chức thành viên, đã góp phần vào sự phát triển công tác đối ngoại của TP trong thời gian qua, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP, nâng cao vị thế, củng cố, mở rộng mối quan hệ hữu nghị của TP với nhân dân các nước.

Đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị HUFO cần tập trung đổi mới phương thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu trí tuệ trong các hoạt động của HUFO và các tổ chức thành viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, và hành động trong toàn Liên hiệp và các tổ chức thành viên, từ đó từng thành viên Liên hiệp có phương pháp xử lý đúng đắn, hài hòa trong công tác đối ngoại nhân dân, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền TP đưa tinh thần Chỉ thị vào đời sống xã hội.

Triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đảm bảo đúng đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân trong quan hệ với nhân dân các nước nhằm đảm bảo sự thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ngoài ra, trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, HUFO cần chủ động xúc tiến quan hệ, giao lưu với các tổ chức nhân dân các nước, trước hết là với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống theo các mục tiêu đã được Đại hội Liên hiệp xác định, phục vụ cho chủ trương đối ngoại của Đảng bộ TP; tích cực, chủ động tham gia vận động, đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP nói riêng trên trường quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Hoan cũng yêu cầu HUFO cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời, phát huy vai trò làm đầu mối vận động viện trợ, kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam để có chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, thực hiện hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có vai trò Thường trực Tổ công tác phi chính phủ nước ngoài của TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới Ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới Ra mắt Đại hội.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đề nghị HUFO cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động đối ngoại nhân dân với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, nhằm huy động được nguồn lực phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển TP đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các trang thông tin điện tử bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung…để thông tin rộng rãi hơn nữa với thế giới về Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là về thành tựu trong bảo vệ và phát huy quyền con người, vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo...

Bên cạnh đó, cần tham mưu cho UBND TP ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên cơ sở Chương trình quốc gia chính phủ đã ban hành, tích cực đổi mới phương thức vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực này phục vụ cho mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của TP.

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có trình độ, năng lực đáp ứng các yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành HUFO khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 54 thành viên. Đồng chí Đỗ Việt Hà được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HUFO khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, Thành ủy TPHCM trao tặng bảng đồng cho Đại hội đại biểu HUFO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với dòng chữ “Hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển”; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Cờ Lưu niệm với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo