Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục QP-AN trong toàn dân

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/2, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Trần Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đỗ Đăng Ái, Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN quận;…

Năm 2022 Hội đồng Giáo dục QP&AN quận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trên giao cũng như Nghị quyết của Đảng bộ quận, Thông tri, Chỉ thị của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân và nhiệm vụ của Hội đồng Giáo dục QP&AN đã đề ra. Hoàn thành tốt việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục, cập nhật, phổ biến kiến thức QP&AN và cử cán bộ tham gia tốt các lớp theo yêu cầu của Thành phố với thành tích học tập khá cao. Tổ chức 16 lớp bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 và các đối tượng khác với 1537 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

Đặc biệt, qua 1 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2022, công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân có nhiều khởi sắc, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Đăng Ái phát biểu kết luận tại Hội nghị Đồng chí Đỗ Đăng Ái phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đăng Ái, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục QP&AN năm 2022 của Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp; đồng thời đề nghị trong năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP&AN quận, phường cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN và công tác giáo dục QP&AN tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ QP&AN tại địa phương; Tham mưu Thường trực Quận ủy, UBND quận cử cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đảm bảo chỉ tiêu Quân khu và Thành phố giao; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 và các đối tượng khác trên địa bàn; Thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đúng quy định; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn QP&AN cho học sinh, sinh viên; nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục QP&AN trong toàn dân; Chuẩn bị và phục vụ tốt cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn quận năm 2023;...

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận đã khen thưởng 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP&AN năm 2022.

Trần Minh 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo