Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa có quyết định về việc ban hành Đề án “Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới công tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TPHCM”.

 Đề án đặt ra mục tiêu phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng làm cánh tay nối dài cho hệ thống y tế cơ sở, giúp ngành y tế TP thực hiện tốt công tác truyền thông, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Nguyên tắc thực hiện Đề án là việc phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của TP. Việc phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phải được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng đến từng cộng tác viên đang hoạt động và nhân dân để quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc phát triển đội ngũ này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đó, thống nhất nhận thức và hành động trong việc tổ chức thực hiện.

Bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, có tính kế thừa trên tinh thần xây dựng đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tinh gọn, ổn định, uy tín, có năng lực chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đề án quy định rõ tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi và mối quan hệ công tác của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Trong đó, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là những người tình nguyện làm công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phải đáp ứng đủ một số tiêu chuẩn. Cụ thể là cá nhân đang cư trú tại khu phố, ấp trên địa bàn TP, nơi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đảm nhiệm. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Có sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ưu tiên nhân viên y tế đã nghỉ hưu, cộng tác viên các chương trình khác, hội viên hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên... (trừ các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận).

Về chính sách hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, Đề án nêu rõ, mức chi hỗ trợ cho cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được thực hiện theo Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 của HĐND TP.

Điều kiện cộng tác viên sức khỏe cộng đồng hưởng hỗ trợ, mỗi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phụ trách từ 150 đến 200 hộ dân; riêng huyện Cần Giờ, mỗi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phụ trách từ 50 đến 100 hộ dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo