Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/12, Cụm thi đua số 5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo đảng ủy, Ban Tuyên giáo 12 đơn vị trong cụm thi đua.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và bám sát kế hoạch đề ra, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã tham mưu tổ chức và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Cụm. Chủ động, kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền và tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; duy trì tốt các mặt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; phương pháp làm việc có những bước đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của các đơn vị trong Cụm đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; nhấn mạnh một số mặt hoạt động đã triển khai đạt kết quả tốt, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy một số nội dung để thực hiện tốt trong năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Hội nghị tiến hành bình xét, đánh giá kết quả thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, theo đó có 11/12 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 90% so với chỉ tiêu ký kết ban đầu; lựa chọn đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích ban tuyên giáo các đơn vị trong Cụm đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo (khoa giáo, văn hóa văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và tổng hợp…); thường xuyên, tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thành viên cụm thi đua trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để góp phần vào thành công chung của toàn Đảng bộ.

Nguyễn Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo