Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Quận 1: Mặt trận phường Đa Kao thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Đại hội

(Thanhuyhcm.vn) - Ngày 8/12, phường Đa Kao tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Đa Kao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có các đồng chí: Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Nguyễn Thị Lê Hương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường…

Trong 5 năm qua, MTTQ phường Đa Kao luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền đô thị và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tập hợp, phát huy vai trò, uy tín các vị trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giới, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Kết quả nhiệm kỳ có 2.576 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên; biểu dương, khen thưởng 72 lượt tập thể, 335 lượt cá nhân tiêu biểu; biểu dương 234 gương “Người tốt - Việc tốt”; phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường với các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp với 11 buổi hội nghị, 803 người tham dự, ghi nhận 123 ý kiến đã góp phần giúp địa phương giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến các mảng trong đời sống xã hội…

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhân “Ngày Thế giới chống đói nghèo”, trong 5 năm qua đã vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 1,483 tỷ đồng, tổ chức chăm lo các diện 1,251 tỷ đồng; hệ thống Mặt trận đã chăm lo cho khoảng 4.987 lượt người/2,421 tỷ đồng; vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tổng số tiền 481 triệu đồng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã chăm lo cho 18.430 lượt tổng số tiền ước tính hơn 3,803 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo và 33 vị MTTQ Việt Nam phường Da Kao nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các đồng chí lãnh đạo và 33 vị MTTQ Việt Nam phường Da Kao nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: Nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của MTTQ; tuyên truyền mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh, đô thị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, là nơi thực sự thể hiện ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quận 1 trở thành quận “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm nhấn mạnh, với vị trí vai trò là một trong những phường trung tâm của quận trung tâm, Mặt trận phường Đa Kao phải nâng cao hiệu quả củng cố phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Mặt trận trong tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, nâng cao vai trò của MTTQ và nhân dân về giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp; thực hiện tốt các quy chế lấy ý kiến của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam góp ý về các chủ trương chính sách của cấp ủy, chính quyền trước khi triển khai thực hiện; xây dựng hệ thống tổ chức Mặt trận thực sự vững mạnh, chuẩn bị nhân sự trong thực hiện đề án sắp xếp khu phố, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận phường đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả, Đại hội hiệp thương 33 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029; tại phiên họp thứ nhất hiệp thương bà Nguyễn Thị Xuân tiếp tục giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đa Kao nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử 12 vị (10 chính thức và 2 dự khuyết) vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kim Loan


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo