Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Quận 10: Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/2, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 – 2022). Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh.

Trong những năm qua, hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp của Quận 10 thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý, điều hành nhiệm vụ quốc phòng – an ninh có hiệu quả. Các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, phát triển, có năng lực vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn tộc dân vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở cơ sở; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt Quận 10 đã được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí Lê Văn Minh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang quận cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòngvà các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, TP về nhiệm vụ quốc phòng an ninh…

Đồng thời,  nâng cao vai trò của nhân dân cùng tham gia thực hiện; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng lực lượng vũ trang quận cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu cao. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khôi phục, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa quân sự và Mặt trận, các đoàn thể, giữa quân sự và công an.

Đồng chí Lê Văn Minh cũng đề nghị UBND quận và 14 phường rà soát lại, đảm bảo cơ bản điều kiện về cơ sở vật chất cho các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 14 phường…

Dịp này, Quận ủy tặng Giấy khen 34 tập thể và 81 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo