Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Quận Phú Nhuận: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 02/6, Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận do đồng chí Trần Thị Mai Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 17 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và tại cơ quan, đơn vị năm 2022.

Qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND phường, đoàn giám sát ghi nhận việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị tương đối đảm bảo. Cụ thể, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường đã tổ chức thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về QCDC ở cơ sở, cũng như thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, đã quán triệt tổ chức thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cụ thể như có thực hiện công khai các nguồn thu trong dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan; thực hiện đối thoại định kỳ với Nhân dân 2 lần/năm; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị nhân dân hàng tháng theo quy định; công khai trong đội ngũ cán bộ, công chức về Quy chế chi tiêu nội bộ, định kỳ hàng năm có phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức tiếp thu, lắng nghe ý kiến đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị… Bên cạnh đó, đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường trong công tác chăm lo an sinh xã hội đối với Nhân dân trên địa bàn….

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Mai Lý ghi nhận những kết quả đã đạt được trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tại cơ quan, đơn vị trong năm 2022 của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cần nêu cao hơn nữa vai trò,  trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là khi Luật DCCS có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân tránh để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp và kéo dài; Bên cạnh đó, cũng thường xuyên thực hiện công tác đối thoại với đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị góp phần thực hiện tốt QCDC tại cơ quan.

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo