Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Quyết định 1195 – QĐ/UBKTTW ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

ỦY BAN KIÊM TRA TRUNG ƯƠNG

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo