Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm Chủ tịch và 5 phó Chủ tịch Hội đồng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại lễ ra mắt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng công bố 35 thành viên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó có Chủ tịch Hội đồng và 5 phó Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng đã có nhiều cố gắng trong việc nhận diện, đánh giá thực tiễn sáng tác, quảng bá, nghiên cứu lý luận về văn hóa, văn nghệ của đất nước ở các cấp độ khác nhau, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng báo cáo tư vấn, giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống văn học, nghệ thuật…

Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng; phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tư vấn giúp Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới;…

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trúc Anh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo