Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Ra mắt sách Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược

Cuốn sách Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược

(Thanhuytphcm.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Thủ tướng Phan Văn Khải, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn cuốn sách Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ) nhằm vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Cuốn sách có bố cục gồm 3 phần, mỗi phần gồm các bài được sắp xếp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện, tuyển chọn những bài phát biểu, bài viết, báo cáo, văn bản chỉ đạo, góp ý, bút tích phê duyệt,... của đồng chí Phan Văn Khải trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2006. Tài liệu được công bố toàn văn hoặc lược trích, chú giải rõ nguồn. Các bài viết tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, được tập hợp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự việc, sự kiện. Các tài liệu được công bố toàn văn hoặc lược trích, chú giải rõ nguồn. Phần I: Những quyết sách về kinh tế; Phần II: Những quyết sách về văn hóa - xã hội; Phần III: Những quyết sách về đối ngoại, ngoại giao.

Với tất cả những tình cảm yêu mến sâu sắc dành cho vị lãnh đạo tài ba, giàu tâm huyết và trách nhiệm, Ban Biên soạn đã cố gắng chọn lọc, tập hợp những tài liệu tiêu biểu nhất để người đọc có thể cảm nhận, hình dung về con người và phong cách làm việc của ông, từ đó khẳng định những đóng góp to lớn, những nỗ lực trong cuộc đời mà ông đã cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên các cương vị là Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo