Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

Saigontourist Group tổ chức triển khai các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 29/8, tại Khu du lịch Văn Thánh, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty; các cấp ủy các cơ sở đảng, Ban Chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo quán triệt triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”;

Trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII, Đảng ủy Saigontourist Group đã chỉ đạo các đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tại đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện. Chủ động xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Hàng năm có kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, tích cực tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trái quan điểm, chủ trương các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Văn Phú Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo