Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Phạm Minh Tuấn cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/5, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình" đã tổ chức phiên bế mạc. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn.

Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ quận nhiệm kỳ V đề ra…

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú tiếp tục củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động do TP và địa phương phát động nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận và TP.

Đồng thời, hệ thống MTTQ Việt Nam quận tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam quận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp; thực sự là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình". Quang cảnh Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình".

Phấn đấu hoàn thành 4 mục tiêu, 7 chỉ tiêu

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng phấn đấu hoàn thành 4 mục tiêu, 7 chỉ tiêu cụ thể, 1 công trình trọng điểm và 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, tiếp tục tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng 50% trở lên khu dân cư được công nhận khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 4,5 tỷ đồng trở lên; Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đạt 20 tỷ đồng trở lên…

Đại hội cũng xác định 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 59 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành hiệp thương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận gồm 5 thành viên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Chuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ngoài ra, còn hiệp thương một Phó Chủ tịch không chuyên trách, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Tân Phú.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng hiệp thương cử 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tân Phú cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo