Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Tiếp tục vận động chức sắc, tín đồ xây dựng thói quen bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đồng chí Trần Kim Yến và đồng chí Trần Xuân Điền chứng kiến lễ ký kết phối hợp

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 29/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026.

Đến dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Trần Xuân Điền; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Thị Thanh Mỹ.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Kết quả, các tôn giáo đã xây dựng được hàng ngàn mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, có nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Kim Yến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể, định hướng hành vi, khuyến khích các hoạt động của tín đồ theo hướng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xây dựng thói quen tạo nên hành động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh; vận động tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân. Ngoài ra, xây dựng và nhân rộng những mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu theo; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, TP Thủ Đức và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, bổ sung Chương trình/Kế hoạch phối hợp với các tổ chức tôn giáo phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình phối hợp này và thực tiễn ở mỗi địa phương, mỗi tôn giáo.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc sống hàng ngày của các tổ chức tôn giáo và tín đồ, đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền, vận động Nhân dân TP cùng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu hướng tới xây dựng TP xanh - thân thiện môi trường.

Long Hồ - Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo