Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

TPHCM: Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính

TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, cũng như tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức tự kiểm tra công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại đơn vị. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiểu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (không làm thay cho người dân).

Cùng với đó, thực hiện rà soát TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú. Bên cạnh đó, thực hiện việc tiếp nhận và số hóa, giải quyết và kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đúng thời hạn, quy trình theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra thái độ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết TTHC.

Ngoài ra, tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định về Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng UBND TP tham mưu UBND TP về kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn TP. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: Công tác niêm yết, công khai TTHC; việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; việc trả hồ sơ giải quyết TTHC nhiều lần; tiếp nhận hồ sơ có thành phần căn cước công dân, hộ khẩu, sổ tạm trú,... trong giải quyết TTHC. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác niếm yết TTHC.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND TP công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết ngay khi có quyết định công bố TTHC của bộ, ngành; phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,...) theo Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các trường thông tin dữ liệu dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các đơn vị hướng dẫn giải pháp kỹ thuật thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức rà soát, nâng cấp, bổ sung các tính năng cần thiết của hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo