Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

TPHCM: Tập trung nghiên cứu xử lý, tháo gỡ đối với nhóm dự án nhà ở xã hội

TPHCM tập trung nghiên cứu xử lý, tháo gỡ đối với nhóm dự án nhà ở xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường liên quan đến công tác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao các sở ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và chỉ đạo của UBND TP về triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tiến độ và quá trình thực hiện của các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP để phổ biến cho các sở ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức theo dõi, quản lý hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện xuyên suốt các chỉ tiêu của chương trình, kế hoạch về nhà ở xã hội mà TP đã đề ra; nghiên cứu, tham mưu phân khai chỉ tiêu nhà ở xã hội vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội của TP để có cơ sở phân bổ chi tiêu hàng năm cho các dự án nhà ở xã hội làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo điều hành.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan trước mắt tập trung nghiên cứu xử lý, tháo gỡ đối với nhóm dự án nhà ở xã hội đã có pháp lý rõ ràng, đầy đủ để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đối với nhóm dự án có pháp lý phức tạp, vướng mắc (lưu ý các dự án đang triển khai thi công) thì cần nghiên cứu kỹ, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật, định kỳ 2 tuần một lần, giao Văn phòng UBND TP bố trí lịch họp để UBND TP xem xét chỉ đạo xử lý cho từng dự án cụ thể.

Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo về dự án nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại quá trình triển khai trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D trên địa bàn TPHCM do Sở Xây dựng đề xuất, đã được UBND TP thống nhất tại Công văn số 3013/UBND-ĐT ngày 26/8/2022; tham mưu đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình nêu trên, đảm bảo tính khả thi, tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác phối hợp của các sở ngành, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục đầu tư của các dự án; báo cáo đề xuất trình UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo