Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

TPHCM: Triển khai thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện thu phí. Mặt khác, thực hiện kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí để lại cho đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Bên cạnh đó, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo UBND TP kết quả thực hiện. Trong trường hợp chính sách nhà nước thay đổi; số tiền phí để lại không đủ đảm bảo chi phí cho hoạt động của tổ chức thu phí hoặc tồn dư sử dụng không hết chuyển nguồn qua các năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, trình UBND TP để báo cáo HĐND TP điều chỉnh tỷ lệ để lại phù hợp.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo