Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023

Việc triển khai dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở

TPHCM thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo dự án đường vành đai 3 TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM. Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố.

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM (sau đây viết tắt là dự án Vành đai 3) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022, với yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu: Việc triển khai dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tính cấp bách của dự án, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án với quyết tâm chính trị cao nhất; coi trọng sự đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.

Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo: Triển khai kịp thời, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án và Kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phần trên địa bàn TPHCM. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp các địa phương có tuyến đường đi qua. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy dự án thành phố; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để rà soát tiến độ, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các huyện liên quan kiến nghị, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào để đáp ứng yêu cầu về tiến độ; chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các Đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án Vành đai 3 trên địa bàn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND thành phố định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có điều chỉnh, bổ sung chỉ đạo phù hợp.

Chỉ thị của Thành ủy cũng giao nhiệm vụ cho Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các địa phương liên quan tổ chức phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án. Tăng cường công tác giảm sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chính sách, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như trong quá trình triển khai thi công dự án để kiến nghị giải quyết. Thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình Nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Thành ủy.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu, đề xuất các cơ chế khuyến khích cán bộ, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư năng động, sáng tạo trong việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến dự án, chủ động tìm tòi, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3.

Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan nội chính chỉ đạo tổ chức theo dõi quá trình triển khai thực hiện Dự án, kịp thời dự báo, phát hiện, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh từ xa, từ sớm những vấn đề có nguy cơ thiếu sót, sai phạm (nếu có) để khắc phục và xử lý các sai phạm theo chức năng, thẩm quyền.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo