Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có chất lượng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2022; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu TPHCM đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải.

Công tác giám sát có nhiều đổi mới

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cho biết, Quý I/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng kịp thời, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh.

Bên cạnh đó, việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. UBKT Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cũng thừa nhận một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Binh Thuận, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long. Cá biệt, có nơi chưa thực hiện cả 3 nhiệm vụ cơ bản là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng như: Trà Vinh, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng

Để hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm2030; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón yêu cầu UBKT Trung ương và UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TWcủa Ban Bí thư.

Đồng thời, đổi mới nội dung chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; chú trọng đào tạo các chuyên ngành cụ thể, phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ kiểm tra.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công khai các quyết định, kết luận của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, răn đe ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm...

Tại hội nghị, UBKT Trung ương Đảng cũng đã triển khai một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, như: “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”; “Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo