Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM ngày càng vững mạnh

Đại tá Trần Thanh Đức trao tặng giấy khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 154

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/6, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quân sự Việt Nam” và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 09/4/2002 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008 – 2023).

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 24 và kết luận 31, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng TP đã tổ chức quán triệt phù hợp sát thực tiễn và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các giải pháp có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; triển khai đồng bộ, các biện pháp công tác biên phòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia phòng, chống dịch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng TP...

Cũng theo báo cáo, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác tuyên truyền đặc biệt của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan đơn vị. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt ở địa bàn biên giới biển và hành lang cửa khẩu cảng, luôn yên tâm tư tưởng công tác khi được giao nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn chủ động bám nắm sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyền truyền đặc biệt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa bàn đối tượng; tích cực chủ động tham mưu xây dựng các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương vững mạnh; quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng TP cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, qua đó xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng TP đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt của Bộ đội Biên phòng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiêu biểu trong đơn vị.

Tin, ảnh: Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo