Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại toạ đàm (Ảnh: Hội LHPN Việt Nam)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm. Cùng tham dự có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự tại diểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Phụ nữ đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; Kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập. Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp.

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu TPHCM

Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. Vẫn còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; có những địa phương chưa có nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%...

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề "Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Chuyên đề gồm 5 nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ; văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ thời gian qua; kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ ở một số nước trên thế giới và một số vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ nữ.

Thông tin tình hình chung về công tác cán bộ nữ hiện nay, đồng chí Trương Thị Mai cho biết: tính đến 01/4/2021, dân số nữ của Việt Nam là 49.543.571 người (chiếm 50,4% tổng dân số), tỷ số giới tính 98,4 nam/100 nữ. Về số liệu cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII có 19 Ủy viên Trung ương là nữ (đạt 9,5%), trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư. Khóa XII là 20/200, trong đó 3 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư; khóa XI là 17/200, trong đó 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh cả nước có 466 nữ/3.504 Ủy viên Ban Chấp hành, chiếm tỷ lệ 13,3% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 11,4%), trong đó có 104 nữ/967 Ủy viên Thường vụ, chiếm tỷ lệ 10,75% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 7,85%); có 17 nữ/155 phó bí thư, tỷ lệ đạt 10,97% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 4,14%); có 6 nữ/63 bí thư, tỷ lệ 9,5% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 6,3%); có 54 nữ/370 Trưởng các ban Đảng cấp tỉnh, đạt 14,59%. Cả nước có 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên (trong đó Hà Tĩnh đạt tỷ lệ 15,9%, cao nhất là Tuyên Quang 29,2%, thấp nhất là Quảng Bình 6,1%).

Một số vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ nữ được đồng chí Trương Thị Mai nêu ra tại tọa đàm là: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới. Đồng thời, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về: chính sách, pháp luật, tính bền vững của kết quả đạt được, tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ. Động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp… Tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Quang cảnh tọa đàm tại điểm cầu TPHCM Quang cảnh tọa đàm tại điểm cầu TPHCM

Tại toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, buổi tọa đàm đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Kết luận tọa đàm, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao các ý kiến phát biểu, thảo luận tại tọa đàm, là những đóng góp có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và những đóng góp của các đại biểu để có những đề xuất, kiến nghị góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo