Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kế hoạch số 73-KH/BTCTU ngày 26/12/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2018

Tin khác

Thông báo