Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023

[Video] Cơ quan báo chí góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 1374

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm “Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM”.

Trong thời gian qua, kết quả xử lý thông tin, phản ánh và xử lý kỷ luật toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 9.000 thông tin, trong đó thông tin từ báo chí chiếm hơn 12%. Qua xử lý thông tin phản ánh của báo chí, các cấp ủy đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp với thực tiễn. Qua đó cho thấy thông tin phản ánh hằng ngày của báo chí đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Với vai trò là cơ quan tham mưu của Thành ủy; nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong công tác báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí thành phố và trao đổi, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương có ký kết Chương trình phối hợp truyền thông với TPHCM quan tâm, đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU.

Thực hiện: Tâm Phúc - Hải Dương

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo