Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện

Đại tá Trần Thanh Đức, Thành uỷ viên, Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tại hội nghị

(Thanhuyphcm.vn) - Ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảm bảo vật chất, trường bắn; thao trường huấn luyện quý I năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị Đại tá Trần Thanh Đức, Thành uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Trong quý I năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đã triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Thành ủy TPHCM về nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng, nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2024.

Phát biểu kết luận tại hội nghị Đại tá Trần Thanh Đức đề nghị trong thời gian tới, Cấp ủy, chỉ huy các cấp của đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối quan điểm, của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659 ngày 22/12/2023 về nâng cao công tác huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, các tổ chức, cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu câu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; coi trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng niềm tin chiến thắng và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt. Lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, xây dựng ý thức tự giác, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành điều lệnh, chế độ nền nếp chính quy, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, vi phạm pháp luật…

Tin, ảnh: Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo