Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 302/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM.

Theo đó, Thường trực Chính phủ cho rằng, xây dựng, ban hành nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM).

Dự thảo nghị định đã được đa số thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Về nguyên tắc, dự thảo nghị định đã bảo đảm đủ điều kiện ký ban hành. Thường trực Chính phủ đồng ý thông qua về 4 nội dung còn ý kiến khác nhau theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Thường trực Chính phủ lưu ý, đối với nội dung thí điểm phân cấp cho chính quyền Thành phố ban hành các Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư, cần nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch – Đầu tư trước khi trình HĐND quyết định Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Đối với nội dung thí điểm phân cấp chi đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí, hội nghị, tiếp khách và nội dung thí điểm phân cấp tổ chức đấu giá cho thuê đối với mặt bằng sản xuất kinh doanh, cơ sở nhà đất thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công, Thường trực Chính phủ đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình HĐND Thành phố quyết định. Đồng thời, bổ sung quy định về việc bãi bỏ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM; về trường hợp có quy định khác với quy định tại nghị định thì thực hiện theo nghị định này.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ.

Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xem xét, ký ban hành nghị định.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo