Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong công an nhân dân

Quang cảnh hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân”.

Các đồng chí: Đại tướng, GS TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Gương mẫu đi đầu trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm, khí thế trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu trao đổi, thảo luận, tiếp tục khẳng định những cống hiến, đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Trong bài viết “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh”, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các nhiệm kỳ qua, lực lượng công an nhân dân đã thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân vẫn còn hạn chế, bất cập. Cụ thể, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chú trọng, kịp thời, thiếu sắc bén. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, để hoàn thành mục tiêu, đạt các chỉ tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 12, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân. Trong đó, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công an nhân dân. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và giữ vững đoàn kết. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng; lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ...

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an nhân dân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo