Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được thực hiện xuyên suốt và đúng thực chất

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra TP

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là công việc định kỳ, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác này.

Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những hạn chế cụ thể

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 do Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM vừa tổ chức, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra TPHCM chia sẻ, Đảng ủy Thanh tra TP xác định công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được thực hiện xuyên suốt và đúng thực chất với mức độ tham mưu của từng đảng viên, công chức; từng đồng chí lãnh đạo phòng và chi ủy chi bộ và của từng đồng chí lãnh đạo và Đảng ủy Thanh tra TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, với chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra TP luôn được Thành ủy, UBND TP tin tưởng giao nhiều vụ việc phức tạp ngoài kế hoạch Thanh tra hàng năm được duyệt, dẫn đến cán bộ, công chức, đảng viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham mưu, để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, đôi lúc vẫn còn tình trạng trễ hạn trong việc thẩm định và ban hành Kết luận thanh tra, xử lý đơn, một số nhiệm vụ của UBND TP giao vì những yếu tố khách quan như trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành; địa bàn, lĩnh vực rộng. Để khắc phục các khó khăn này, từng cán bộ, công chức được phân công tham mưu không né tránh mà nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những hạn chế cụ thể thông qua việc cập nhật tiến độ công việc hàng tuần. Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra TP đánh giá nguyên nhân hạn chế của từng vụ việc để kịp thời định hướng, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình các tập thể, cá nhân chưa thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá hàng tháng đã được đảng viên tự soi mình vào nhiệm vụ, quy định của Đảng để thấy ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm kịp thời, không để đến cuối năm mới thực hiện kiểm điểm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị” - đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy cho rằng, để công tác kiểm điểm, đánh giá đảm bảo đúng thực chất không thể không nói đến vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Chi bộ và Chi ủy chi bộ. Từng Chi ủy chi bộ phải chỉ đạo đảng viên sát sao, quyết liệt và bản thân đảng viên phải đề cao trách nhiệm, tự giác, trung thực, nghiêm túc trong kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung kiểm điểm của đảng viên phải toàn diện, nhưng quan trọng hơn là phải dũng cảm dám nhận và có thái độ cầu thị đối với những hạn chế, không né tránh khuyết điểm.

Phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị

Chia sẻ về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Sở Tư pháp TP, đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP cho biết, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số giải pháp, trong đó, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, gắn với sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo tinh thần “Tự soi, tự sửa” trong đợt sinh hoạt chi bộ do Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Khối triển khai.

“Công tác kiểm điểm, đánh giá, nhận xét thường xuyên để Đảng ủy Sở, chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân đảng viên kịp thời tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ” - đồng chí Nguyễn Văn Vũ chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ cho biết, khi thực hiện kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân, Đảng ủy Sở quán triệt cấp ủy các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc trong kiểm điểm phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực chất, khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Việc đánh giá tại chi bộ phải đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định của cơ quan Đảng các cấp, ngay từ đầu năm công tác, Đảng ủy Sở đã ban hành văn bản quy định cụ thể các tiêu chuẩn để tập thể chi ủy chi bộ và cá nhân đảng viên xây dựng chương trình hành động, các nội dung phấn đấu rèn luyện, thực hiện trong năm. Đây là cơ sở quan trọng để chi bộ thực hiện kiểm điểm, nhận xét, đánh giá tập thể chi ủy và cá nhân đảng viên trong quá trình sinh hoạt Đảng.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo