Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Cuối tháng 11/2019 khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa có công văn đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị của TP triển khai thông báo về tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp đến các cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời đăng ký (nếu có nhu cầu).

Cụ thể, đối tượng được đăng ký là công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật (chuyên viên chính và tương đương có thời gian giữ ngạch từ đủ 4 năm trở lên, có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương). Công chức đã được cấp phó có thẩm quyền quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý mà tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với các chức danh đó có yêu cầu về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Dự kiến lớp học khai giảng vào cuối tháng 11/2019. Thời gian học 2,5 tháng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại Học viện Chính trị Khu vực II.

Chương trình do giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Chính trị Khu vực II giảng dạy. Chứng chỉ do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

Công văn, danh sách và hồ sơ cán bộ đăng ký học gửi về Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trước ngày 26/11/2019 (gửi kèm file theo địa chỉ: daotao97@yahoo.com).

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo